Öppna upp

  • Samarbeta med alla som vill samarbeta
  • Red ut dolda konflikter
  • Lösgör motsättningar
  • Respektera andra
  • Värdesätt andras bra sidor
  • Visa andra respekt

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.