Livet är en linje av händelseförlopp.

Tänk om den röda tråden i ditt liv var en mental frekvens.
Tänk om du kunde förändra din inre frekvens så att du fick ett annat resultat.

Hur mycket spelar våra förväntningar och inställningar in i livet?

 • Alla möjligheter finns här
 • Var öppen
 • Var spontan
 • Följ känslan
 • Tro på dig själv
 • Samarbeta med alla som vill samarbeta
 • Red ut dolda konflikter
 • Lösgör motsättningar
 • Respektera andra
 • Värdesätt andras bra sidor
 • Visa andra respekt
 • Positiva rutiner
 • Länkar in i nya miljöer
 • Optimistisk inställning
 • Nya önskningar
 • Vidga medvetandet
 • Samarbeta med andra